Bilde

Prosjektledelse

Prosjektledelse Infrastruktur

Dagens teknologiutvikling stiller stadig strengere krav til profesjonell prosjektledelse.

Det bygges ut infrastruktur for telekom og andre relaterte områder i et stadig raskere tempo.
Nye prosjekter må defineres, planlegges og gjennomføres med høy kvalitet, ofte under usikre forutsetninger. Vi har kompetanse og erfaring på fiberutrulling, signalanlegg, mobilstasjoner og utbygning av annen infrastruktur innen telekom. 

Våre prosjektledere sertifiseres for PMP og Prince 2, og har godt kjennskap til ulike prosjektmodeller. I tillegg til erfarne prosjektledere, har vi også koordinatorer og delprosjektledere som kan bidra i prosjektene.

Vår kompetanse sikrer effektiv planlegging og gjennomføring av alle typer prosjekter.