Bilde

Vår filosofi

Formål

Orbion Consulting – knytter generasjonene sammen

Orbion knytter sammen generasjonene i teknologiske skift ved å tilby tekniske konsulentjenester innen utforming, konstruksjon og drift av nettinfrastruktur. Vi hjelper våre oppdragsgivere med å identifisere organisatoriske og tekniske barrierer og forbedrer dermed deres forutsetninger for å utvikle og drifte nettinfrastruktur.

Verdier

Vi oppnår vår visjon ved å fortjene våre oppdragsgiveres tillit hver dag. Dette synet gjenspeiles i våre verdier.

- Vi holder våre løfter
Vi skal alltid holde det vi lover – og ikke love mer enn vi kan holde.

- Åpen og ærlig kommunikasjon
Vi sier som det er.

- Proaktivt engasjement
Vi er fremoverlente og har alltid oppdragsgivers beste i tankene – vi får ting til å skje.

- Combining Skills and Attitude
Vi kombinerer høy teknisk kompetanse med en løsningsfokusert instilling – vi hjelper deg å lykkes!