Bilde

Tjenester

Våre områder

Telekom

Trafikkvolumet i eksisterende nettstruktur øker raskt og samfunnet blir stadig mere nettbasert. Fra å ha håndtert tale og SMS, stilles det i dag krav til aktørene at de skal kunne håndtere store datamengder og et stort antall oppkoblede enheter. Framtidens nettinfrastruktur må kunne møte markedets krav om forventet høy kapasitet – overalt og når som helst. Dette driver oss til å bli litt bedre hver dag. Takket være vår kompetanse som bygger på erfaring fra utbygging og planlegging av flere generasjoners telekomnett med både globale og lokale aktører, bidrar vi til fremtidens nettinfrastuktur.