Våre Tjenester

Radioplanlegging

Trafikkvolumet i mobilnettene øker raskt, og samfunnet blir stadig mere avhengig av mobile tjenester. Fra tidligere å kunne levere tale og SMS, stilles det i dag krav til operatørene om at de skal kunne håndtere store datamengder og et stort antall oppkoblede enheter samtidig. Framtidens mobilnett må kunne møte markedets krav om forventet høy kapasitet – overalt og hele tiden. Dette driver oss til å bli litt bedre hver dag. Takket være vår kompetanse som bygger på erfaring fra planlegging og utbygging av flere generasjoners mobilnett med både globale og lokale aktører, bidrar vi også til fremtidens mobilnett.

Site Management

Samlokalisering (co-location) er et område i vekst som både gir gode besparelser og inntekter for mobiloperatørene i Norge. Besparelser ved at det er billigere å innplassere seg i eksisterende mobilstasjoner enn å bygge eget og inntekter ved utleie av plass i egne mobilstasjoner. Orbion hjelper kundene med kompetanse og tjenester innenfor dette området. Vi kan for eksempel tilby full ende-til-ende håndtering av slike prosesser, både for utleie av plass i egne stasjoner og for innplassering hos andre stasjonseiere.

Prosjektledelse

Dagens teknologiutvikling stiller stadig strengere krav til profesjonell prosjektledelse. Det bygges ut infrastruktur for telekom og andre relaterte områder i et stadig raskere tempo. Nye prosjekter må defineres, planlegges og gjennomføres med høy kvalitet, ofte under usikre forutsetninger. Vi har kompetanse og erfaring på fiberutrulling, signalanlegg, mobilstasjoner og utbygning av annen infrastruktur innen telekom. Våre prosjektledere sertifiseres for Prince 2 og PMP, og har godt kjennskap til ulike prosjektmodeller. I tillegg til erfarne prosjektledere, har vi også koordinatorer og delprosjektledere som kan bidra i prosjektene. Vår kompetanse sikrer effektiv planlegging og gjennomføring av alle typer prosjekter.

Postadresse: Postboks 103 Økern, 0509 Oslo

Besøksadresse: Alf Bjerckes vei 1, 0582 Oslo

post@orbionconsulting.no

Tel: +47 21 37 84 10