FREMTIDEN SKAL VÆRE ENKEL!

Vi løser de vanskelige oppgavene for deg, slik at den faktisk blir det.

For å kunne levere den nyeste generasjon telekom har kompleksiteten og omfanget av infrastrukturen eksplodert. Orbion Consulting hjelper til med å planlegge, prosjektstyre, drifte og optimalisere alt fra radionettverk og antenner til transmisjon og kraft, for at du og dine kunder skal få en enklere fremtid.

Tjenester

Radioplanlegging

Radioplanlegging av mobilnett. Både utendørs, innendørs og i tunneler.

Site Management

Kompetanse og tjenester innen områdene co-location og site management for mobiloperatører.

Prosjektledelse

Ledelse av store og små prosjekter innen Telekom, IKT og annen teknisk infrastruktur.

Postadresse: Postboks 103 Økern, 0509 Oslo

Besøksadresse: Alf Bjerckes vei 1, 0582 Oslo

post@orbionconsulting.no

Tel: +47 21 37 84 10