Om Oss

Orbion Consulting er et nordisk konsulentselskap som tilbyr tjenester innen nettinfrastruktur for telekom. Gjennom kombinasjonen av erfaring og spisskompetanse med fleksible leveransemodeller, hjelper vi våre oppdragsgivere med å utvikle, prosjektere, idriftsette og lede nettinfrastrukturprosjekter.

Vi tilbyr løsninger i form av kompetanseforsterkning og prosjektgjennomføring, samt det vi kaller funksjonsoppdrag. Det vil si at vi går inn og tar ansvaret for hele eller deler av vår oppdragsgivers interne prosesser og verdikjede. Gjennom Relacom-konsernets samlede kapasitet har vi også mulighet til å ta på oss Managed Services oppdrag innen nettinfrastruktur.

Vi er teknikk- og partneruavhengige og våre kunder finnes blant netteiere, operatører, systemleverandører og el-produsenter. Vi jobber også for entreprenører og som partnere til andre konsulentselskaper.

Kort historie

Selskapet ble etablert allerede i 2000. Orbion Consulting navnet fikk vi våren 2011 når Relacom konsernet skapte en felles konsulentorganisasjon i de nordiske landene. I januar 2012 etablerte vi virksomhet i Finland og i mai samme år ervervet Orbion Consulting deler av telekomvirksomheten fra Pöyry Oy. I slutten av 2012 startet vi konsulentvirksomhet i Danmark.

Et heleid datterselskap

Orbion Consulting er et heleid datterselskap av Relacom-konsernet. Her kan du lese mer om Relacom: www.relacom.no