Om Oss

Orbion Consulting er et nordisk konsulentselskap som tilbyr tjenester innen nettinfrastruktur for telekom. Gjennom kombinasjonen av erfaring og spisskompetanse med fleksible leveransemodeller, hjelper vi våre oppdragsgivere med å utvikle, prosjektere, idriftsette og lede nettinfrastrukturprosjekter.

Vi tilbyr løsninger i form av kompetanseforsterkning og prosjektgjennomføring, samt det vi kaller funksjonsoppdrag. Det vil si at vi går inn og tar ansvaret for hele eller deler av vår oppdragsgivers interne prosesser og verdikjede. Gjennom OneCo-konsernets samlede kapasitet har vi også mulighet til å ta på oss Managed Services oppdrag innen nettinfrastruktur.

Vi er teknikk- og partneruavhengige og våre kunder finnes blant netteiere, operatører, systemleverandører og el-produsenter. Vi jobber også for entreprenører og som partnere til andre konsulentselskaper.

Kort historie

Selskapet ble etablert allerede i 2000 under navnet Cura Consulting og fikk navnet Orbion Consulting i 2011 da Relacom-konsernet kjøpte Cura og skapte en felles konsulentorganisasjon i de nordiske landene. I perioden 2012-2015 var Orbion Consulting etablert i hele Norden, men fra 2016 har Orbion Consulting kun eksistert i Norge etter at virksomheten i de andre landene har blitt solgt ut. I 2019 kjøper OneCo opp Relacom og Orbion blir da en del av OneCo-konsernet.
Orbion Consulting er i dag et heleid datterselskap av OneCo Networks og inngår i forretningsområdet Telecom i OneCo-konsernet. Les mer om OneCo her: www.oneco.no